Paroles de chanson et traduction Anita Lipnicka - Piękna I Rycerz

Zostań proszę Cię
Devenir vous demander
tak długo szłam zmęczyłam się
Je suis allé si longtemps fatigué pour
przez siedem gór i siedem mórz
par sept montagnes et sept mers
być oddechem swym ogrzał oddech mój
respirer son souffle chaud au

Święta chwila ta niechaj święci się
Laissez ce moment sacré des saints
Święta moja łza na koszuli twej
Saint mes larmes chemise sur votre
Święty taniec chmur i gołębia śpiew
Danse sacrée des nuages ​​et un chant colombe
Święta zwykłość dnia bo znalazłam Cię
Zwykłość jour de Noël parce que je vous ai trouvé

Popatrz wszystko lśni
Regardez tout brille
przed nami tu nie dotarł nikt
devant nous n'est pas ici got nobody
nietknięta biel i czyste szkło
vierge en verre blanc et transparent
pośpiech warg i drżenie rąk
les lèvres de pointe et se serrant la main

Zostań proszę Cię
Devenir vous demander
tak długo szłam zmęczyłam się
Je suis allé si longtemps fatigué pour
ułóżmy gwiazdę z naszych ciał
étoile ułóżmy avec notre corps
niech chroni nas niech świeci nam
Laissons la lumière nous protège

Święta chwila ta niechaj święci się
Laissez ce moment sacré des saints
Święta moja łza na koszuli twej
Saint mes larmes chemise sur votre
Święty taniec chmur i gołębia śpiew
Danse sacrée des nuages ​​et un chant colombe
Święta zwykłość dnia bo znalazłam Cię
Zwykłość jour de Noël parce que je vous ai trouvé

Święta chwila ta niechaj święci się
Laissez ce moment sacré des saints
Święta moja łza na koszuli twej
Saint mes larmes chemise sur votre
Piękną jestem ja a rycerzem ty
Je suis belle et que vous êtes un chevalier
z tobą długo chcę i szczęśliwie żyć...
Je veux que vous et longue vie heureuse ...


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P