Paroles de chanson et traduction Radogost - Niechaj Stanie Się Dzień

Pośród zgiełku i chaosu
Au milieu de l'agitation et du chaos
Między życiem a śmiercią
Entre la vie et la mort
Ciemność przysłania mą drogę
Ténèbres obscurcit mon chemin
Muszę wyjść, uciec, zatrzymać ten sen!
J'ai besoin de sortir, sortir, mettre fin à ce rêve!

Niechaj stanie się dzień
Qu'il y ait des jours
I uwolni serce me
Je vais libérer mon coeur
Aby znowu zaśpiewać pieśń
Pour chanter la chanson à nouveau
Bracia klnijmy się i świętujmy
Frères et célèbrent klnijmy
Radogost!
Radogost!

Niechaj stanie się dzień!
Qu'il y ait de la journée!
Którego znakiem będzie słońce
Quel signe est le soleil
Ogień i krew
Fire and Blood
Będziemy wtedy
Nous allons ensuite
Jednym gardłem, które woła o pomstę!
Un goulot d'étranglement qui crie vengeance!

Bracia wznieśmy ręce w górę
Frères Throw your hands up
Tam gdzie zenitu kres
Lorsque la fin du zénith
W prośbie dla starych Bogów
La demande pour les anciens dieux
O radość, siłę i godną śmierć
O joie, la force et une mort digne

Niechaj stanie się dzień
Qu'il y ait des jours
I uwolni serce me
Je vais libérer mon coeur
Aby znowu zaśpiewać pieśń
Pour chanter la chanson à nouveau
Bracia klnijmy się i świętujmy
Frères et célèbrent klnijmy
Radogost! niechaj stanie się dzień!
Radogost! qu'il devienne un jour!


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P