Paroles de chanson et traduction Regine Velasquez - Harana

Uso pa ba ang harana?
Tendance encore la Sérénade?
Marahil ikaw ay nagtataka.
Peut-être que vous vous demandez.
Sino ba 'tong mukhang gago
Qui est 'tong sembler idiot
Nagkandarapa sa pagkanta
Chant Nagkandarapa
At nasisintunado sa kaba?
Et nasisintunado sur Twitter?
Meron pang dalang mga rosas.
Sur un autre transportant des roses.
Suot nama'y maong na kupas
Le port de jeans délavés venir
At nariyan pa ang barkada
Et il ya de plus intime
Nakaporma't nakabarong
Nakaporma't nakabarong
Sa awiting daig pa ang minus one at sing-along.
Dans la chanson franchi la barre du moins et chanter en chœur.
Puno ang langit ng bituin
Le ciel plein d'étoiles
At kay lamig pa ng hangin
Et avec l'air froid plus
Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw
Dans votre folle je pense, intéressant
At sa awitin kong ito
Et je chante cette
Sana'y maibigan mo
J'espère que vous aimez
Ibubuhos ko ang buong puso ko
Je verse tout mon coeur
Sa isang munting harana para sa'yo
Avec un peu de sérénade pour l'amour
Na, na, na, na
Que, que, que, que
Hindi ba't parang isang sine.
Je n'ai pas aimé un film.
Isang pelikulang romantiko
Un film romantique
Hindi ba't ako ang bidang artista
N'ai-je pas bidang artistes
At ikaw ang syang leading man
Et vous êtes l'homme de premier plan qu'elle a
Sa istoryang nagwawakas sa pag-ibig na wagas.
Dans l'histoire se termine avec un amour pur.
Puno ang langit ng bituin
Le ciel plein d'étoiles
At kay lamig pa ng hangin.
Et avec l'air froid plus.
Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw.
Dans votre folle je pense, intéressant.
At sa awitin kong ito
Et je chante cette
Sana ay maibigan mo
J'espère que vous aimez
Ibubuhos ko ang buong puso ko
Je verse tout mon coeur
Sa isang munting harana para sa'yo.
Avec un peu de sérénade pour l'Amour.
Isang munting harana....haa
Un peu sérénade .... haa
Harana...
Serenade ...
Para sa'yoooo...
Pour sa'yoooo ...


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P