Paroles de chanson et traduction SHIVA STUTHI - Shivashtakam (Shiva Shankara)

Prabhum prananatham vibhum vishvanatham
Prabhum prananatham vibhum vishvanatham

jagannathanatham sadanandabhajamh
jagannathanatham sadanandabhajamh
Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham
Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham

shivamshankaram shambhumishanamide 1
shivamshankaram shambhumishanamide 1

Gale rundamalam tanau sarpajalam
Gale rundamalam Tanau sarpajalam

mahakalakalam ganeshadhipalamh
mahakalakalam ganeshadhipalamh
Jatajutabhangottarangairvishalam shivam
Jatajutabhangottarangairvishalam Shivam

shankaram shambhumishanamide 2
shankaram shambhumishanamide 2

Mudamakaram mandanam mandayantam
Mudamakaram mandanam mandayantam

mahamandala bhasmabhushhadharamtam
mahamandala bhasmabhushhadharamtam
Anadihyaparam mahamohaharam
Anadihyaparam mahamohaharam

shivam shankaram shambhumishanamide 3
Shivam shankaram shambhumishanamide 3

Vatadho nivasam mahattattahasam
Vatadho nivasam mahattattahasam

mahapapanasham sadasuprakashamh
mahapapanasham sadasuprakashamh
Girishamganesham sureshammahesham
Girishamganesham sureshammahesham

shivamshankaram shambhumishanamide 4
shivamshankaram shambhumishanamide 4

Girindratmajasangrahitardhadeham
Girindratmajasangrahitardhadeham

girau sansthitam sarvada sannageham
Girau sansthitam sarvada sannageham
Parabrahmabrahmadibhirvandhyamanam
Parabrahmabrahmadibhirvandhyamanam

shivam shankaram shambhumishanamide 5
Shivam shankaram shambhumishanamide 5

Kapalam trishulam karabhyam dadhanam
Kapalam trishulam karabhyam dadhanam

padambhojanamraya kamam dadanam
padambhojanamraya kamam dadanam
Balivardayanam suranam pradhanam
Balivardayanam Suranam pradhanam

shivam shankaram shambhumishanamide 6
Shivam shankaram shambhumishanamide 6

Sharachchandragatram gunananda patram
Sharachchandragatram gunananda tram

trinetram pavitram dhaneshasya mitram
trinetram pavitram dhaneshasya tram
Aparnakalatram charitram vichitram
Aparnakalatram charitram vichitram

shivam shankaram shambhumishanamide 7
Shivam shankaram shambhumishanamide 7

Haramsarpaharam chitabhuviharam
Haramsarpaharam chitabhuviharam

bhavamvedasaram sadanirvikaram
bhavamvedasaram sadanirvikaram
Smashaanevadantam manojamdahantam
Smashaanevadantam manojamdahantam

shivamshankaram shambhumishanamide 8
shivamshankaram shambhumishanamide 8

Stavam yah prabhate narah shulapane
Yah Stavam prabhate narah shulapane

patheth stotraratnam vhaprapyaratnam
patheth stotraratnam vhaprapyaratnam
Sputram sudhyanam sumitram kalatram
Sputram sudhyanam sumitram kalatram

vichitrai samaradya moksham prayati
vichitrai samaradya moksham prayati


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P