Paroles de chanson et traduction Siakol - Huling Halakhak

Habang tinititigan ka, lalong gumaganda
Comme vous le regardez, gumaganda plus
Akalain ko ba na ikaw ay aking makasama
Je suppose que je serai avec
Hulog ka ng langit sa akin
Vous bénédiction du ciel pour moi
Dahil ako ang napisil mong mahalin
Parce que je t'aime napisil

'Di ko lubos maisip hanggang ngayo'y nagtataka
"Je n'ai pas vraiment réalisé jusqu'à maintenant se demander
Isang supladang prinsesa na aking napatawa
Une princesse supladang mon napatawa
Mga kalaban ko'y umiiyak
L'ennemi qui a pleuré
'Pagkat di matanggap sa 'kin ka bumagsak
Parce que ne pas recevoir "kin-vous planter

Paulit-ulit ma'ng isipin ng lahat
Ma'ng répétée pense à tout
Wala sila sa 'king mga banat
Ils ne sont pas "roi de la tendus
Ikaw na rin ang makapagsasabi
Vous pouvez également indiquer
Na 'di nila 'ko pwedeng iisan-tabi
C'est qu'ils ne sont pas "Je ne peux iisan de côté

Bumabalik tanaw sa akin ang nakaraan
En retournant vers moi par le passé
Noong mabaliw-baliw na 'ko, masulyapan ka lang
Dans fou-fou "faire, il vous suffit prévisualiser
Sa dami ng iyong tagahanga
Avec beaucoup de vos fans
Nagagawa ko na lang ay ang tumunganga
Je viens de faire est la gawk

Minahal kita sa tiyempo at ng pagkakataon
Vous avez aimé sur le moment et l'occasion
Ligaw-tingin ko sa iyo ay isa na lang kahapon
Wild, je pense que vous êtes un pas plus tard qu'hier
Laging tawa na la't panghahamak
Toujours rire dédain la't
Ngayon sa 'kin pala ang huling halakhak
Maintenant, le kin 'tourné le dernier mot

Paulit-ulit ma'ng isipin ng lahat
Ma'ng répétée pense à tout
Wala sila sa 'king mga banat
Ils ne sont pas "roi de la tendus
Ikaw na rin ang makapagsasabi
Vous pouvez également indiquer
Na 'di nila 'ko pwedeng iisan-tabi
C'est qu'ils ne sont pas "Je ne peux iisan de côté

'Di ko lubos maisip hanggang ngayo'y nagtataka
"Je n'ai pas vraiment réalisé jusqu'à maintenant se demander
Isang supladang prinsesa na aking napatawa
Une princesse supladang mon napatawa
Mga kalaban ko'y umiiyak
L'ennemi qui a pleuré
'Pagkat sa 'kin pala ang huling halakhak
Parce que le "parent tourné le dernier mot

Paulit-ulit ma'ng isipin ng lahat
Ma'ng répétée pense à tout
Wala sila sa 'king mga banat
Ils ne sont pas "roi de la tendus
Ikaw na rin ang makapagsasabi
Vous pouvez également indiquer
Na 'di nila 'ko pwedeng iisan-tabi
C'est qu'ils ne sont pas "Je ne peux iisan de côté

Paulit-ulit ma'ng isipin ng lahat
Ma'ng répétée pense à tout
Wala sila sa 'king mga banat
Ils ne sont pas "roi de la tendus
Ikaw na rin ang makapagsasabi
Vous pouvez également indiquer
Na 'di nila 'ko pwedeng iisan-tabi
C'est qu'ils ne sont pas "Je ne peux iisan de côté

Paulit-ulit ma'ng isipin ng lahat
Ma'ng répétée pense à tout
Wala sila sa 'king mga banat
Ils ne sont pas "roi de la tendus
Ikaw na rin ang makapagsasabi
Vous pouvez également indiquer
Na 'di nila 'ko pwedeng iisan-tabi
C'est qu'ils ne sont pas "Je ne peux iisan de côté
[repeat until fade]
[Répéter jusqu'à ce que fade]


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P