Paroles de chanson et traduction Sigrblot - Varg I Veum

I dunkelhets omvärld ett cykliskt tillstånd i vilket dag och natt synes sammanlänkade.
Dans l'environnement de sécurité varier un état cyclique qui, jour et nuit, apparemment liés.
Klarsynthetens förbannelse - kallande fullmåne; förlösande kraft till evig omvandling.
Unité perceptive de malédiction - organisateur de la pleine lune, le pouvoir rédempteur de la transformation éternelle.
I skepnadsskiftet en kvalfull plåga då själsliv i skärseld förädlas.
En guise de déplacer un supplice atroce quand la vie spirituelle dans le purgatoire est raffiné.
Låt kättrad invärtesbest förjaga och fälla trälbunden sedlighet.
Laissez interniste meilleure kättrad chasse et de piégeage morale ENSLAVED.

Varför fogad människans dekret i skuggsken av naturlagars fördärv?
Pourquoi annexé décret humain en apparence sombre de la dépravation naturlagars?
Uråldrig ordning ovan skriftad andefattigdom!
Un ancien ordre ci-dessus esprit skriftad de la pauvreté!
Blotta viteshungrande käftar, krök sinnesfridstörstande klor;
Les mâchoires de la peine de simples affamés, pliez la paix de l'esprit assoiffé de chlore;
Åkalla folksjäls vidunder och låt det sinnena tillträda.
Appelez monstres soul folk et laissez vos sens prendre ses fonctions.
Stillsam åskådan genom rovdjurs världsbild helgar endräkt till
Åskådan Tranquille par des prédateurs vision du monde concorde sainte
Sans och ångers griftefrid.
Sans griftefrid et Angers.

Varg i veum - fredlös utanför fårahjordens värn.
Varg Veum en - outlaw l'extérieur du réservoir fårahjordens.
Jaktens tidevarv - jämväl herden må frukta ulv!
Ère Chasse - même berger peut craindre le loup!
Skåda den svunna stridens ulvmannahird,
Voici l'ulvmannahird bataille révolue,
Fanatismens fanbärare saknar standar.
Porte-étendard du fanatisme manque de normes.
Korsfarare berövade sakrala ikoner -
Croisés privé icônes sacrées -
Rotlösa pilgrimer förutan vallfärdsort.
Déracinés pèlerinage pèlerins sans elle.
Svältfödd på mirakel och drömska syner
La famine Né en miracles et les visions de rêve
I tid av levande bragdemäns saknad.
En temps de vie des hommes feat manquant.

Finnes kvar gör ett åtagande gentemot blodet; kallelsens fackla
Offert gauche s'engage dans le sang; flambeau convocation
Lyser upp dvaladimman - en fallenhet att se världen i det dränkas!
Éclaire le brouillard dormance - une disposition à voir le monde dans le noyé!
Dock skonad förpliktelsen att bevara.
Cependant épargné l'obligation de préserver.
I fylkings tomrum efter förtröstans bortfall står Förgörarinkarnation
En fylkings vide derrière déficit förtröstans est Förgörarinkarnation
Förebrådad i sekelåldrad veda. De ensliga sörjande vid Europas
Förebrådad d'un siècle veda ans. Le deuil solitaire à l'Europe
Dödklädnad är hedersgäster vid Helrikets jordiska dop.
Dödklädnad sont invités d'honneur de Helrikets baptême terrestre.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P