Paroles de chanson et traduction Siya Siyabend - Bidesen

yeşil bir deniz, uçuyor duvarlardan
une mer verte, volant à travers les murs
içeriye yıkılıyor camlardan sarhoş bir rüzgar
verre tomber ivre dans un vent
zemin.düşen bir tarla
Un champ de zemin.düşen
beyaz gölgeler içimde çemberler çiziyor.
dessiner des cercles à l'intérieur des ombres blanches.
beklenti.
attentes.

batan bir dünya bu
Il s'agit d'un naufrage monde
yıpranmış çamların ardında, her bir evin kafa tasında
résisté pins derrière la maison du crâne de chaque
fırıl fırıl dönüyor kör bir öfke
tourbillon tourne une rage aveugle
batan bir dünya bu, bir kuşkuyu alıyor ellerime
un monde naufrage, c'est un doute dans mes mains
batan bir dünya bu, etime!
Il s'agit d'un naufrage monde, etime!

yanıp yokoluyor bir cümle, tümce doğuruyor
disparaissent pour flasher une expression, une phrase, ce qui
bense bi desenden başka bir şey değilim
Je ne suis rien et je suis bi decendan
balık sırtına çizilmiş
tracée sur le dos du poisson

batan bir dünya bu, batmış etime
C'est un monde plongé, etime coulé
yağmur sonu birikintilerde yüzen bir balık
la fin d'un poisson flottant dans les flaques de pluie
sırtına çizilmiş
tirer sur le dos de
batan bir dünya bu! batmış etime
c'est un monde naufrage! Imprégné etime

bense balık sırtına çizilmiş bi desenden...
Je suis attirée sur le dos du poisson decendan bi ...
bi de senden bi desene
vous bi modèle bi dans
bi de sensen...
et si vous êtes le bi ...
sen desen ben başka bişiysin.
Un autre modèle que je vous bişiysin.

yırtıldıkça bütün mavilerin turuncuları
tous les bleus orangistes yırtıldıkça
kayboluyorsun bu gölgelikte
Fondu dans cette ombre
sonsuuuzluktan bahseden gölgelerle
sonsuuuzluktan nuances mention
sonsuuuz...
sonsuuuz ...

ölülerin sesleri sonsuz, ardıç kuşunu susturacak kadar
les sons de la mort, éternelle, oiseau enfermé genièvre
ölülerin nabzı yok ardıç kuşunu susturacak kadar
Pas de pouls, arrêtez les morts d'oiseaux genièvre
sessiz ve derinden, sessiz ve kimsesiz, kör bir öfke.
calme et profonde, calme et solitaire dans une rage aveugle.

kör bir öfke... kör bir öfke...
dans une fureur aveugle ... dans une fureur aveugle ...
kör bir öfke çatılarını uçuruyor evlerin
vol rage aveugle sur les toits de maisons
tsunamiler yaratıyor.
créer des tsunamis.
ışığın hükümdarlığı sarıyor tüm yeryüzünü
la lumière de toute la terre entoure le règne de
evrendesin!
evrendesin! evrendesin!
evrendesin!

batan bir dünya bu
luttes rêve couler bi ...
çırpındıkça batan bi rüya bu...

batan bir dünya bu
bi coulé rêve luttes
çırpındıkça battığın bi rüya bu
cris désaccordés mélangés avec désaccordé
detone detone haykırışlarına karışan
ce qui est censé.
güya bu.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P