Paroles de chanson et traduction Skalariak - O, Neure Erri

Aiztu daiguzan geure artean
Parmi notre Aiztu daiguzan
Izan diran asarriak
Asarriak été
Izan gaitezan anaiak eta
Soyons frères et
Euskaldun zintzo garbiak
Honnêtement, je Net

Betor guraso zarren fedia
Zarra les parents betor Fedin
Betoz asaben legiak
Legia ancêtres veto
Bere negarrak legortu daizan
Ses pleurs daizan legortu
Ni jaio nintzan erriak
Je suis né ew

O, neure erri maite-maitea!
O, ma chère, chère ville!
Zakustaz triste, negarrez
Zakustaz triste, en pleurant
Zeure alabak euren buruak
Vos enfants eux-mêmes
Baltzez estaldu dituez
Enduit élargit la

Trentza mordoak tiraka atara
Trentza tirant un grand nombre de portails
Ta sutara bota dabez
Je jette au feu, forçant
Gaur euskaldunak dirala orreik
Aujourd'hui, elle orreik centres
Ezin ezagutu leikez
Ne sais plus en plus

O, neure erri!
O, ma ville!

O, neure erri maite-maitea
O, mon amour, ma ville chère
O, neure erri maite-maitea
O, mon amour, ma ville chère
O, neure erri maite-maitea
O, mon amour, ma ville chère
O, neure erri maite-maitea
O, mon amour, ma ville chère

O, neure erri!
O, ma ville!

O, neure erri maitea!
O, ma ville bien-aimée!


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P