Paroles de chanson et traduction C.V. Jørgensen - På Den Trettende Dag

I henved tretten dage i træk nu
Pour près de treize tués dans træk maintenant
Har regnen bare pisket ned
A plu juste fouettée vers le bas
Som spyd & stiletter i metermål
Comme Spear & style pour en unités métriques
& det bli'r hårdnakket ved
Il bli'r & obstinément à
Jeg sidder indendørs i mit fængsel
Je Siddig indendørs avec fængsel
& afsoner den dom jeg fik
& Afsoner le jugement que je Fik
Fordi jeg upåagtet slog tiden ihjel
Parce que je upåagtet slog le temps de la mort
- i et mikroskopisk øjeblik
- Dans un øjeblik microscopique

Jeg keder mig ihjel
Je me Kets à mort
For egen regning & selvom du
Pour compte propre et même si vous
Med vilje lader mig vinde i Ludo
Délibérément charge moi bobine dans Ludo
Mastermind & hva' ved jeg
Mastermind & quoi par I
Hænger det mig langt ud af halsen
Il me Haeng loin ud af cou
For jeg taber mit ansigt
Car je taber avec ansigt
Hvergang jeg er i selskab med dig
Chaque fois que je suis dans la société avec vous

Jeg er led & ked & temmelig træt af
J'ai souffert & ked & traet assez af
Al den indendørs aktivitet
Al sur l'activité indendørs
Vi lægger for dagen i et omfang
Nous lægger pour la journée dans une mesure
Jeg ikke på noget tidspunkt før har set
Je n'ai pas de quoi que ce soit avant la date fixée
-udført med den intensitet
-Udført avec l'intensité

Alle isolerer sig i plastik
Tout s'isole en plastique
& med paraply under hver deres sky
& Avec parapluie sous chaque nuage leur
Massiv som var den af bly
Massive qui était le chef de file af
& ingen husker længere
Personne ne se souvient & længere
Hvordan det nu var solen så ud
Comment il est venu au soleil puis ud
Når vi ser bort fra de få
Quand nous ignorer les quelques
Der bedrevidende påstår at solen den var blå
Il bedrevidende allègue que le soleil était bleu

Det forlyder ude i byen fra min kilde
Il réputée ville ude de ma source
Som er af den pålideligste art
Qui est l'art af pålideligste
At vi først vil blive benådet
Dans un premier temps nous allons Bliven pardonné
& vi er netop mig & så min cellekammerat
Nous sommes et jusqu'à récemment, moi et mon copain de cellule afin
- når alt igen bli'r soleklart
- Quand tout bli'r igen évident


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P