Paroles de chanson et traduction Daniele Sepe - Tarantella Guappa

(Variazione su trad. Calabrese di D. Sepe)
(Changement de trad. Sepe Calabrese D.)

Comu ballanu bellu sti figlioli
Communauté ballanu Bellu enfants sti
Chi Sant’ Antoniu l? chi Sant’ Antoniu l?
À propos de l Sant 'Antoniu? qui Sant 'Antoniu l?
Chi Sant’ Antoniu li pozza aiutari
À propos de Sant 'Antoniu les aiutari flaque d'eau
Minatemi sti colpi chianu chianu
Minatemi sti coups Chianu Chianu
‘ca sunnu distinati ‘ppi muriri
"Ca sunnu distinati 'ppi muriri
Staju ‘n galera a vita e ‘un mi ni pientu
Staju "prison à vie et n 'a mi ni pientu
Staju ‘n galera a vita e mi ni vantu
Prison n Staju "pour la vie et je ni vantu
Scinni maredda mia cunza lu lettu
Scinni maredda mon Cunza lu raisons
Avja li carni sua comu lu lattu
Avja eux sa viande com lu Lattu
E si ‘u curtieddu miu si avja lu tagliu
Et "u curtieddu miu vous avja lu Tagliu
Carogna io ti sfreggiu e t’ azzaccagnu
Je vais râler azzaccagnu sfreggiu et t '
E ppi pisc? stu cefalu
Et ppi pisc? étude cefalu
Ce misi ‘na semmana
Nous mettons 'na semmana
Ca lu pigghiai di sulu
Ca lu pigghiai de Sulu
E stu cefalu capitunu
Et les étudiants cefalu capitunu
Ca lu pigghiai di notti
Ca lu pigghiai de nuits
E stu cefalu ca ? ‘na trotta
Et les étudiants cefalu ca? "Trotte Na
Ca lu pugghiai di sira
Ca lu pugghiai ce soir
E stu cefalu pellegrino
Et les étudiants cefalu pèlerin
Citringolo e citrangolo
Citringolo et citrangolo
Cucuzze e cucuzzuni
Bucks et cucuzzuni
Li gusti di li fimmini
Li goûts de leur fimmini
So l’ ummini ‘n cudinuli
So 'ummini' l n cudinuli
Nu guappicieddu mi cacciau nu denti
Nu Nu I guappicieddu dents cacciau
E l’ ha pagata e l’ ha chiangiuta tantu
C'est a payé et le 'avoir chiangiuta Tantu
Haju distruttu a jddru e a li parienti
Haju distruttu à jddru et de les Parienti
Du sangu sua m’ haju fattu nu mantu
Du sangu haju sa m 'chiffre d'affaires nu Mantu


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P