Paroles de chanson et traduction De Dijk - Was Dat Maar Waar

Ik doe mijn ogen dicht
Je ferme les yeux
Laat mijn gedachten aan je gaan
Que mes pensées vont à votre
Ik zie je bijna weer
Je vous verrai de nouveau presque
In al je schoonheid voor me staan
Dans toute votre beauté en face de moi
Het parelen van je tanden
Les perles de vos dents
Het golven van je haar
Les vagues de vos cheveux
Bijna ben je bij me en ik denk
Presque tu as avec moi et je pense que
Was dat maar waar
Si seulement c'était vrai
Ik kan je fantaseren
Je peux fantasmer
Ik kan je dromen wat ik wil
Je peux rêver que je veux
Maar ik krijg mijn verlangen
Mais je reçois mon désir
Naar jou daarmee toch niet stil
Pour vous, alors ne vous arrêtez pas
Was het maar niet over
Mais il ne s'agissait pas de
Was het maar niet voorbij
Mais il n'a pas été adopté
Dat het allemaal nog gebeuren gaat
C'est tout ce qui va se passer encore
Tussen jou en mij
Entre vous et moi
Was dat maar waar
Si seulement c'était vrai
Was dat maar waar
Si seulement c'était vrai
Was dat maar waar
Si seulement c'était vrai
Tussen droom en werkelijkheid
Entre rêve et réalité
Is het ongelijk verdeeld
Est inégalement répartie
Nauwelijks te geloven
Difficile à croire
Wat een mens zich niet verbeeldt
Ce qu'un homme ne peut pas imaginer
We hebben het geprobeerd
Nous avons essayé
We hebben er alles aan gedaan
Nous avons fait tous les efforts
We wilden het wel anders
Nous l'avons voulu autrement
Maar zo is het niet gegaan
Mais il n'est pas allé
Was dat maar waar
Si seulement c'était vrai
Was jij hier maar
Vous étiez ici, mais
Was dat maar waar
Si seulement c'était vrai


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P