Paroles de chanson et traduction De Kift - Carburateur

Mijn auto is zwaar ziek geworden. Er is helemaal geen
Ma voiture est gravement malade. Il n'existe pas de
volhouden meer omheen. Mijn carburateur heeft de
persévérer plus ignorer. Mon carburateur a
wereld helemaal niet meer kunnen volhouden. En wij
monde qui n'est plus en mesure de soutenir. Et nous
leven toch, sinds er een wereld bestaat, met deze hoop
vie de toute façon, car il ya un monde, avec cet espoir
wereldtroep. Misschien heeft iemand een carburateur, die
indésirable monde. Peut-être que quelqu'un a un carburateur, ce qui
naar 'm toe gevlogen is. Hoe moet ik kunnen vertrekken,
de le voir voler. Comment puis-je partir,
als de carburateur thuis wil blijven. Niets is met ons.
comme le carburateur de rester à la maison. Rien est avec nous.
Overal is iets... iets, en het is niets. En omdat alles veel te
Est partout quelque chose ... quelque chose, et ce n'est rien. Et parce que trop
snel gaat, ziet het er zo langzaam uit.
rapide, il a l'air si lentement.

Ik ben nog nooit in een echte landschappelijke
Je n'ai jamais été dans un paysage réel
woestijn geweest, maar in een woestijn bestaat zeker
désert avant, mais dans un désert est certainement
een zandstorm, die het leven vredig bedekt en de ogen
une tempête de sable que la vie pacifique et couvre les yeux
dichtmetselt. Als ik weg zou kunnen gaan, zou ik helemaal
fermer metselt. Si je pouvais m'en aller, je le ferais tout à fait
vanzelf in een echte woestijn aankomen, met botten, die
naturellement dans un véritable désert arrivent, avec os, ce qui
de woestijn zou hebben afgeknaagd en niet ik. In een
le désert aurait rongé et pas moi. Dans un
woestijn zou ik een lor van een afgedroogdecactus zijn,
désert, je LOR un cactus séchés sont coupés,
maar daardoor een dweil zonder dorst en helemaal alleen,
mais parce qu'un balai sans soif et tout seul,
een poetslap, waarvan niemand weet, dat het een lap is
un chiffon, personne ne sait que c'est un morceau
om mee af te nemen.
de contribuer à diminuer.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P