Paroles de chanson et traduction Davide Van De Sfroos - L'omm De La Tempesta

Quaand l'è rüvaa nel porto de Marsiglia
Quaand l'rüvaa est dans le port de Marseille
l'ha cambiaa el maar cun't una tazza de Pernod
il cambiaa el maar cun't une tasse de Pernod
el s'è impiastraa de pagüra e meraviglia
et il a impiastraa de Pagura et d'émerveillement
tütt quell che gh'era ghe l'era in del paltò
Tutt réprimer que gh'era ghe l'ère de manteaux

Oecc de fiöö in una facia de acqua dulza
OECC de fiöö dans un tableau de bord de l'eau Dulza
un baretèn per fà parè de vèss francees
Il ya un baretèn à francees Parc de Vess
la schèna larga cunmè l'unda che se svolza
Schena le grand cunmè la unda que si svolza
e che la sbàtt cuntra i ricordi e'l sò paees
et que le fouet souvenirs Cuntra e'l paees Sô

Ammò una volta in giir a nàula sura un puunt
Munitions fois dans Giir dans Naula sourate un puunt
una furmiga che la rampèga sura èl mappamuund
un furmiga que rampèga sourate èl mappamuund
ammò una volta a scapà de la sua umbrìa
munitions une fois dans sa Scapa de Ombrie
per setàs giò e ciciarà con quela futugrafia
Setas pour giò et ciciarà avec quela futugrafia

E i g'hann daa ceentmìla nomm
Et g'hann DAA ceentmìla Nommo
ma l'ünich che ghe resta
mais cela reste ghe UNICH
forsi l'è propi quest che...
forsi le propylène est-ce que ...

E forsi basta mea fà una guèra
Et forsi ya tout juste un mea Guera
tajà cun't una forbis tütt el maar
Taja cun't un forbis Tutt el maar
quaand seet a cà gh'è quaicòss che te sutèra
quaand seet cà gh'è quaicòss que vous Sutera
e suta el tècc gh'è mea la Stèla Pulaar
et le mea Suta el Tecc gh'è Stela Pulaar

E podet beev mila tazz de camamèla
Et podet beev mille tazz de camamèla
sarà i pensee ne la butèglia del vènn biaanch
ce sera la pensee du butèglia venn biaanch
a la tempesta basta mea una scudèla
dans la tempête juste un scudèla mea
perchè l'inchiostro de ogni viagg l'è nel to' saangh
parce que l'encre de chacun se trouve dans la viagg sur 'saangh

Ammò una volta senza strada nè valiis
Munitions fois sans route ni valiis
cumè una pianta che la ne va senza i radiis
CUME une plante qui va sans radiis
ammò una volta senza spècc retruvisuur
munitions une fois sans Specc retruvisuur
i ricordi adree de cursa, ma lüü che curr püssèe de luur
souvenirs adree de cursa, mais Luu que curr püssèe de Luur

E i gh'hann daa ceentmila nomm
Et gh'hann DAA ceentmila Nommo
ma l'ünich che ghe resta
mais cela reste ghe UNICH
forsi l'è propi quest che
forsi est les quêtes de propylène
L'Omm de la Tempesta
Omm de la tempête

E quella zinghera setàda in sö la giustra
Et ce Zinghera setàda dans Donc l'Giustra
l'era un demoni o un angel senza i aal
l'était un démon ou un ange sans AAL
le' l'ha verdüü la sua man 'me 'na finestra
l''il lui verdüü que "moi" na fenêtre vous 'l'l'a lengiüüda et a vedüü quel tempural
le' l'ha lengiüüda e l'ha vedüü quel tempural

"Nareet in giir, o furestee, per tütt el muund,
la ma croupe muund un quaj paart l'finirà,
ma anca el muund de una quaj paart el finirà,
un Tempesta l'difficile de la na 'à scuund
una tempesta l'è difficil de na' a scuund
reste avec moi et l'cesserà Storm ... "
resta con me e la tempesta cesserà..."

L'è püssèe facil girà el muund
ICSF pesciaad de l'Ombrie mia
ciapà pesciaad de la mia umbria
Resta che che te inseèma
che restà che inseèma de te
e questa futugrafia Brusa,
e brüsà questa futugrafia,
perchè DAA i m'hann ceentmila NOMM
perchè i m'hann daa ceentmila nomm
Ma che l'UNICH reste pour moi
ma l'ünich che me resta
forsi l'è che propi quête:
forsi l'è propi quest che:
l'Omm de Tempesta
l'Omm de la Tempesta


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P