Paroles de chanson et traduction Arash - Boro Boro

Roozi bod, asheghe to bodam
Conseil Rozi, le Conseil Asege
Az daste to kheyli razi bodam
Donc, aujourd'hui équipe a joué conseil Razi
Aman to bad sheitoni kardi
Aman tard Krdi Seitni
Nazdike man naya to
Si Nzdiki esprit nouveau

Boro boro delam toro toro nemikhad
Toro Toro Boro Boro Delm Nemikhad
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet
Boro boro delam jaye digeh digeh hast
Boro Boro devrait Delm Digeh main Digeh
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet

Boro boro delam toro toro nemikhad
Toro Toro Boro Boro Delm Nemikhad
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet
Boro boro delam jaye digeh digeh hast
Boro Boro devrait Delm Digeh main Digeh
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet

Rozi bood, asheghe to bodam
Rozi bood, Asege Conseil
Az daste, kheyli razi bodam
Aujourd'hui, l'équipe, a joué Board Razi
Aman to bad sheitoni kardi
Aman tard Krdi Seitni
Delam asan toro digeh nemikhad
Delm NPer Toro Digeh Nemikhad

Rozi bod, asheghe to bodam
Conseil Rozi, le Conseil Asege
Az daste to kheyli razi bodam
Donc, aujourd'hui équipe a joué conseil Razi
Ama to bad sheitoni kardi
Common tard Seitni Krdi
Nazdike man naya to
Si Nzdiki esprit nouveau

Boro boro delam toro toro nemikhad
Toro Toro Boro Boro Delm Nemikhad
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet
Boro boro delam jaye digeh digeh hast
Boro Boro devrait Delm Digeh main Digeh
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet

Boro boro delam toro toro nemikhad
Toro Toro Boro Boro Delm Nemikhad
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet
Boro boro delam jaye digeh digeh hast
Boro Boro devrait Delm Digeh main Digeh
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet

Boro boro delam toro toro nemikhad
Toro Toro Boro Boro Delm Nemikhad
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet
Boro boro delam jaye digeh digeh hast
Boro Boro devrait Delm Digeh main Digeh
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet
Boro boro delam toro toro nemikhad
Toro Toro Boro Boro Delm Nemikhad
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet
Boro boro delam jaye digeh digeh hast
Boro Boro devrait Delm Digeh main Digeh
Digeh digeh nemikham bebinamet
Digeh Digeh Nemikm Bebinamet


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P