Paroles de chanson et traduction Angela - Hana No You Ni

Negareru kumou no rikunde
Negareru kumou pas rikunde
Uratu saresa untashita
Urâtu saresa untashita
Sonna yume baka mitashima daio
Sonna yume baka mitashima daio
Zeka unda kerasugite yuku
Zeka unda kerasugite yuku
Ichimo gase no every day
Ichimo Gase pas tous les jours
Yaritai kokoro made arushiteta
Yaritai kokoro fait arushiteta

Dare kedo bokuwa kurabera ite
Dare kedo bokuwa kurabera ite
Sonna nari ochibura shiki ari tahinda
Sonna nari ochibura shiki ari tahinda

Hana no you ni kuyuwo merukai
Hana no you ni kuyuwo merukai
Meyu hideku ikite mitai
Meyu hideku ikite mitai
Shenbon dasu yumi sesuji nova
nova Shenbon dasu yumi
Skan to skan ba gutto skan ba
Skan Skan à ba ba Gutto de Skan
Hikari mukia no nifumi this song
Hikari mukia pas nifumi cette chanson
Suko shime wo chigau sukidai
Suko shime wo chigau sukidai
Boku wo dakedo yumi okerai
Boku wo dakedo okerai yumi
Skan to raitan gutto raitan zutto zutto
Skan à Raitan Gutto Raitan zutto zutto
Kangaia iteritai
Kangaia iteritai

Ure umote oki isugata
Ure umote oki isugata
Honto umi ushimaisema
Honto umi ushimaisema
Koto baka kito jamashiteta
Koto baka kito jamashiteta

Donatari yanasu kori iru dakedo
Donatari yanasu kori iru dakedo
Chigau wo atarareru shite mira mitai
Chigau wo shite atarareru mira mitai

Una no sakiye gata chimidano
Una pas sakiye gata chimidano
Demo iruchiwa kurigaesu
Demo iruchiwa kurigaesu
Isa giyo kumou utsuge shuku
Isa Giyo kumou utsuge shuku
Ga to ruka gutto ruka
Ga à ruka ruka Gutto
Donatari tanasu kori iru dakedo
Donatari tanasu kori iru dakedo
Chigau wo atarareru shite mra mitai
Chigau wo shite atarareru mra mitai

Una no sakiye gata chimidano
Una pas sakiye gata chimidano
Demo iruchiwa kurigaesu
Demo iruchiwa kurigaesu
Isa giyo kumou utsuge shuku
Isa Giyo kumou utsuge shuku
Ga to ruka gutto ruka
Ga à ruka ruka Gutto
Meka gare wa suchuru shiteki
Meka gare wa suchuru shiteki
Sukushi demo chigau sukidai
Sukushi démo chigau sukidai
Boku wo dakedo sonna tsudare
Boku wo dakedo Sonna tsudare
Ga to tsukande ito tsukande zutto zutto
Ga à tsukande ito tsukande zutto zutto
Kanashi isuste mia ishitai
Kanashi isuste mia ishitai

Kuyute toza shita getto ikiru yupado tora
Kuyute toza shita getto ikiru yupado tora
Ichidate moka iteru
Ichidate moka iteru
Unge ponsdai chiponsdai tai taminge
chiponsdai tai de taminge de Unge
Tara re tamai ipou
Tara re tamai Ipou
Umeta chite mesa shite mitai
UMETA chite mesa mitai shite

Urake ga ita koto mani yugete
Urake ga ita koto mani yugete
Suyusore dakari juchu ito mosu somanai
Suyusore Dakari juchu ito mosu somanai
Somanai hikarai shinkunko shitaranai
Somanai hikarai shinkunko shitaranai

Hana no you ni kuyuwo merukai
Hana no you ni kuyuwo merukai
Meyu hideku ikite mitai
Meyu hideku ikite mitai
Shenbon dasu yumi sesuji nova
nova Shenbon dasu yumi
Skan to skan ba gutto skan ba
Skan Skan à ba ba Gutto de Skan
Hikari mukia no nifumi this song
Hikari mukia pas nifumi cette chanson
Suko shime wo chigau sukidai
Suko shime wo chigau sukidai
Boku wo dakedo yumi okerai
Boku wo dakedo okerai yumi


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P