Paroles de chanson et traduction Alan Stivell - Mnà Na Héireann

Ta bean in Eirinn a phronnfadh sead damh is mo shaith le
Ta bean dans Eirinn un damh phronnfadh de sead est mo shaith le
n-o
non
'S ta beann in Erinn is sa binne leithe mo rafla ceoil no
'S ta beann dans Erinn est sa binne Leithe mo Rafla Ceoil pas
seinm thead
seinm thead
Ata bean in Eirinn is niorbh fhearr le beo
Ata haricot Eirinn est niorbh fhearr le beo
Mise ag leimnigh no leagtha ! gcre is mo tharr faoi fhod
Mise ag leimnigh pas leagtha! GCRE est mo Tharr faoi fhod

Ta bean in Eirinn a bheadh ag ead, liom mur bhfaighinn ach
Ta bean dans Eirinn un ag ead bheadh, liom bhfaighinn ach mur
pog
pog
0 bihean ar aonach, nach ait an sceala, is mo dhaimh fein
0 Aonach ar bihean, nach ait un Sceala, est mo dhaimh fein
leo
Lion
Ta bean ab fhearr lom no cath is cead dhiobh nach bhfagham
Ta bean ab fhearr lom pas cath est cead dhiobh nach bhfagham
go de
aller de
Is ta cailin speiruil ag fear gan bhearla, dubghranna croin
Est-ce ta ag peur gan de bhearla de cailin, dubghranna Croin

Ta bean a dearfaidh da siulainn leithe go bhfaighinn an
Ta bean un dearfaidh da siulainn Leithe aller bhfaighinn un
t-or
tor
Is ta bean 'na leine is is fearr a mein no na tainte bo
Est-ce ta bean 'na leine est est fearr un mein pas na tainte bo
Le bean a bhuairfeadh baile an mhaoir agus clar thin
Le bean un baile de bhuairfeadh un mhaoir agus clar mince
eoghaln
eoghaln
Is ni fhaicim leigheas ar mo ghalar fein ach scaird a dh'ol
Est ni fhaicim leigheas ar mo ghalar fein ach scaird un dh'ol

There is a woman in Ireland who would give me jeweis an my
Il y a une femme en Irlande qui me donner un jeweis mon
fill to drink, a woman
remplir à boire, une femme
Who would think my simple singing swelter than the music of
Qui pense que mon simple, swelter de chant que la musique de
strings, a woman
cordes, une femme
Who would prefer me dead...
Qui préférerait me voir mort ...
There is a woman in Ireland who would be jealous if I got
Il y a une femme en Irlande qui serait jaloux si je suis
one kiss from elseone...
un baiser de elseone ...
There is a woman... and I see no cure except the flowing of
Il y a une femme ... et je ne vois pas de remède, sauf l'écoulement de
drink.
boisson.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P