Paroles de chanson et traduction Al Tall - Hala Mare

Deu anys tenia enjogassada
Dix ans avaient ludique
i amb les xiquetes jocs s'inventava,
et des jeux de filles ont été inventés,
dalt de l'andana o dins de l'horta
supérieure de la plate-forme ou dans le jardin
anaven traent-se tota la roba.
traent montèrent tous mes vêtements.

Hala mare, mare, vinga!
Hala maman, maman, viens!
Mare, vinga i la vorà!
Maman, viens et tu verras!
Nueteta amb les amigues
Nueteta avec des amis
per l'andana i pel dacsar!
à la plate-forme et le maïs!

Tretze anys complia, ja sospirava,
Treize ans servant soupirant,
i amb xics esplèndids només somiava,
et les garçons splendides seulement rêvé,
anava pintant-se tota la cara
allez peindre le visage
amb polvos i cremes, molt amagada.
Polvos et crèmes avec de très caché.

Hala mare, mare, vinga!
Hala maman, maman, viens!
Mare, vinga i la vorà!
Maman, viens et tu verras!
Tota pleneta de polvos
Tous pleneta Polvos
per la cara i per les mans!
le visage et les mains!

Ja fadrineta va enamorar-se
Tu es tombée amoureuse fadrineta
i va sentir el seu cor embalar-se,
et sentit son cœur wrap up,
cada vesprada i pels afores
tous les soirs et la périphérie
anaven amant-se ben a les fosques.
amant serait très sombre.

Hala mare, mare, vinga!
Hala maman, maman, viens!
Mare, vinga i la vorà!
Maman, viens et tu verras!
Abraçada amb el seu nòvio,
Embrasser avec son petit ami
que pareixen uns amants!
certains semblent aimer!

Ben casadeta tingué una filla
Ben avait une fille Casadet
que enjogassada deu anys tenia
ludique de dix ans avait
i amb les xiquetes jocs s'inventava,
et des jeux de filles ont été inventés,
portes tancades dalt de l'andana.
portes fermées au-dessus de la plate-forme.

Hala mare, mare, vinga!
Hala maman, maman, viens!
Mare, vinga i la vorà!
Maman, viens et tu verras!
Nueteta amb les amigues
Nueteta avec des amis
per l'andana i pel dacsar!
à la plate-forme et le maïs!

La mare que tinga filles
La mère qui a eu des enfants
que no les guarde amb excés,
GARDER que l'excès
que són com les peladilles
ils sont comme Pebbels
que ràncies es poden fer.
qui peut être vicié.
Deixeu que rode la roda,
Laissez roulé la roue;
mares que filles teniu,
les mères qui ont des filles,
l'aire espera respirar-lo
il espère respirer l'air
i el foc sempre fa caliu.
Le feu et la chaleur le fait toujours.

Hala mare, mare, vinga!
Hala maman, maman, viens!
Mare, vinga i la vorà!
Maman, viens et tu verras!
Nueteta amb les amigues
Nueteta avec des amis
per l'andana i pel dacsar!
à la plate-forme et le maïs!


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P