Paroles de chanson et traduction Karen Matheson - An Fhideag Airgid

Co a sheinneas an fhideag airigid
Co. sheinneas la airigid fhideag
Ho ro hu a hu il o
Ho ro hu hu il o
Hi ri hu o, hi ri hu o
Salut ri o hu, salut ri Hu o

Mac mo righ air tighinn a dh'Alba
Fils de mon dh'Alba roi tighinn

Air lang mhar nar tri chrann airgid
Unspoken lang Financé recherche et de technologie à travers un arbre d'argent

Air long riomhach nam ball airgid
Ship riomhach nam argent membre

Tearlach og nan gorm shuil mealach
Tearlach nan og yeux bleus mealach

Failte, failte mian is clui dhuit
Bienvenue, bienvenue te souhaite CLUI

Fidhleireachd is ragha a'uil dhuit
Fidhleireachd que a'uil te prolonger

Co a sheinneadh? Nach seinninn fhin i?
Co joué? Non seinninn fhin?

Co a sheinneas an fhideag airigid
Co. sheinneas la airigid fhideag


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P