Paroles de chanson et traduction Maanam - Złote Tango Złoty Deszcz

Patrzeć prosto w Twoje oczy
Regarde dans tes yeux
To jak patrzeć prosto w słońce
C'est comme regarder le soleil
Spada z nieba chmura złota
Qui tombe du ciel un nuage d'or
Kiedy tango z Tobą tańczę
Lorsque vous danser le tango

Nie wypuszczaj mnie z Twych ramion
Ne pas me laisser sortir de vos bras
Tylko z tobą mogę być
Seulement vous pouvez être
Złote tango złote tango
Or Or tango tango
Złote tango w nocy lśni
Or brille au tango nuit
Całuj całuj mnie kochany
Kiss kiss love me
Całuj aż do pierwszej krwi
Baiser à la première prise de sang
Złote tango złote tango
Or Or tango tango
Tylko ja i ty
Juste toi et moi

Mów mi tylko o miłości
Dis-moi juste de l'amour
Dobrze mi tak dobrze mi
Eh bien, je me sens si bon pour moi
Ściśnij serce aż do bólu
Pressez le cœur jusqu'à ce que ça fait mal
Ściśnij aż do pierwszej krwi
Presser jusqu'à ce que le premier sang

Nie wypuszczaj mnie z Twych ramion
Ne pas me laisser sortir de vos bras
Tylko z tobą mogę być
Seulement vous pouvez être
Złote tango złote tango
Or Or tango tango
Złote tango w nocy lśni
Or brille au tango nuit
Całuj całuj mnie kochany
Kiss kiss love me
Całuj aż do pierwszej krwi
Baiser à la première prise de sang
Złote tango złote tango
Or Or tango tango
Tylko ja i ty
Juste toi et moi

Patrzeć prosto w Twoje oczy
Regarde dans tes yeux
To jak patrzeć prosto w słońce
C'est comme regarder le soleil
Spada z nieba deszcz złoty
La pluie tombe du ciel d'or
Kiedy tango z Tobą tańczę
Lorsque vous danser le tango

Nie wypuszczaj mnie z Twych ramion
Ne pas me laisser sortir de vos bras
Tylko z tobą mogę być
Seulement vous pouvez être
Złote tango złote tango
Or Or tango tango
Złote tango w nocy lśni
Or brille au tango nuit
Całuj całuj mnie kochany
Kiss kiss love me
Całuj aż do pierwszej krwi
Baiser à la première prise de sang
Złote tango złote tango
Or Or tango tango
Tylko ja i ty
Juste toi et moi


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P