Paroles de chanson et traduction Marco Borsato - Zij

de blik in haar ogen
le regard dans ses yeux
verandert de kleur van mijn dag
changer la couleur de ma journée
't is niet te geloven
C'est incroyable
van zwart als ze boos is
noir quand elle est en colère
tot blauwer dan blauw als ze lacht
à plus bleu que le bleu quand elle sourit

de zon hangt voortdurend verliefd om haar heen
le soleil est constamment tombé autour d'elle
en de maan laat haar nooit een seconde alleen
et la lune ne la quitte plus une seule seconde
een woord van haar lippen
un mot de ses lèvres
kan telkens weer wonderen doen
peut à tout moment faire des merveilles
't is niet te voorspellen
Il est impossible de prédire
soms klinkt ze als onweer
parfois elle sonne comme un tonnerre
en soms als een zonnig seizoen
et parfois comme une saison ensoleillée

maar hoe hard het ook vriest
mais combien il gèle
ze is zo weer ontdooid
elle est si décongelé
zolang ze bij mij is verveel ik me nooit
tant qu'elle est avec moi, je ne m'ennuie jamais
want zij
car ils

zij is de zon en de maan voor mij
c'est le soleil et la lune pour moi
zij heeft het beste van allebei
elle a le meilleur des deux
zo mysterieus
si mystérieux
en zo warm tegelijk
et si chaud en même temps
en ze doet iets met mij
et elle me fait quelque chose
ze is vrij
elle est jolie
vrij om te gaan maar ze blijft bij mij
libre d'aller, mais elle reste avec moi

zij is de eb en de vloed erbij
elle est le flux et le reflux il
ze is onweerstaanbaar
elle est irrésistible
ze zegt me gewoon wat ze vindt
elle me dit ce qu'elle pense
een vrouw en een kind
une femme et un enfant
ze is wind en windstilte
elle est calme et le vent
en zij
et ils
zij hoort bij mij
elle est à moi
en zij opent een wereld voor mij
et il ouvre tout un monde pour moi

zij is de zon op mijn huid en de regen
c'est le soleil sur ma peau et la pluie
wind mee en wind tegen
vent et le vent
zij zit in alles voor mij
elle est dans lui pour moi
ze maakt me blij
elle me rend heureux
zij houdt me vast maakt me vrij
qu'ils détiennent me rend libre
zij is er altijd
il est toujours
zij maakt me deel van haar grote geheel
ça me fait part de sa grande image
zij is de betere helft
elle est la meilleure moitié
van mij
mine
zij...
ils ...


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P