Paroles de chanson et traduction Maria Del Mar Bonet - La Dama DAragó

(Versió Joan Manuel Serrat)
(Version Joan Manuel Serrat)

A Aragó n'hi ha dama
En Aragon, il dame
que és bonica com un sol,
qui est aussi belle que le soleil,
té la cabellera rossa,
a les cheveux blonds,
li arriba fins als talons.
vient à talons.

Ai, adéu, Anna Maria,
Oh, au revoir, Anna Maria
robadora de l'amor,
Robador de l'amour
ai, adéu.
Oh, salut.

Sa mare la pentinava
Sa mère peignés
amb una pinteta d'or.
pinteta avec de l'or.
Cada cabell, una perla,
Chaque cheveu, une perle,
cada perla, un anell d'or.
chaque bourrelet, une bague en or.

El seu germà la mirava
Son frère la regarda
amb un ull tot amorós.
le tout avec un oeil d'amour.
Se la mira i se l'emporta
Il regarde et prend
a la fira de Lió.
Lyon équitable.

De tants anells que li compra
Sonne tellement achète
li cauen del mocador,
Vous laissez tomber le mouchoir,
"Tingui, senyora Maria...
"S'il vous plaît, Mme Mary ...
...tingui, tingui, els anells d'or".
A ..., s'il vous plaît, les anneaux d'or. "

I qui és aquesta dama
Qui est cette dame
que llança tal resplandor?
Brillant comme il se lance?
N'és filla del Rei de França,
Est la fille du roi de France,
germana del d'Aragó.
soeur d'Aragon.

(Versió Maria del Mar Bonet)
(Version Maria del Mar Bonet)

A Aragó hi ha una dama
En Aragon est une femme
que és bonica com un sol.
ce qui est beau comme le soleil.
Té la cabellera rossa,
Il a les cheveux blonds,
li arriba fins als talons.
vient à talons.

Ai, amorosa Anna Maria,
Oh, l'amour Anna Maria
robadora de l'amor...
Robador de l'amour ...
Ai, de l'amor...
Ah, l'amour ...

Sa mare la pentinava
Sa mère peignés
amb una pinteta d'or.
pinteta avec de l'or.
Sa tia els hi esclaria
Sa tante est esclave
els cabells, de dos en dos.
cheveux à la fois.

Cada cabell una perla,
Chaque cheveu une perle,
cada perla un anell d'or.
Chaque bague or perle.
Cada anell d'or una cinta
Chaque ruban Bague en or
que li volta tot el cos.
vous tournez autour du corps.

Sa germana els hi trenava
Sa sœur est train
amb una cinteta d'or.
avec un ruban d'or.
Sa padrina els hi untava
Sa marraine les untava
amb aigua de nou olors.
sent l'eau nouvelle.

Sa germana més petita
Sa sœur cadette
li baixava el lligador;
l'habiller vers le bas;
el lligador que li baixa
l'habiller vers le bas
és un floc de molts colors.
une touffe de plusieurs couleurs.

Son germà se la mirava
Fils de regarder son frère
amb un ull tot amorós.
le tout avec un oeil d'amour.
-No fóssim germans, Maria,
Non, nous étions frères, Marie
mos casaríem tos dos.
mes deux toux casaríem.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P