Paroles de chanson et traduction Marja Mattlar - Kirje Täältä

Tiedä etten halunnut luotasi lähteä.
Sais que je n'ai pas envie d'aller loin de vous.
En minä, en millään olis tahtonut hylätä.
Je n'ai pas, je l'aurais voulu rejeter tout.
Ne päättivät sen täällä, että palata en voi
Ils ont convenu d'ici, que je ne peux pas revenir en arrière
ja nyt lohdutonta ikävää nämä huoneet mulle soi.
et maintenant les tristes tristes ces chambres m'a téléphoné.

Rakas uskotko, kun sanon,
Croyez-vous en l'amour, quand je dis,
että itken joka yö?
que je pleure tous les soirs?
Kyllä varmaan huutaisinkin,
Oui sans doute crier,
mutt' tyhjät kasvot vastaan lyö.
visage blanc mutt 'contre la grève.
Nämä huoneet ovat suuria, pimeitä ja ankeita.
Ces chambres sont grandes, sombre et peu attrayant.
Kyynelsilmin ajattelen ruohoa ja kukkia.
A travers ses larmes, je pense que de l'herbe et des fleurs.

Joka päivä minä mietin,
Chaque jour je me demande,
mikä tähän vienyt on.
qui elle est prise.
"Syitä syvyydessä lienee",
"Les raisons de la profondeur doit être",
väittää hahmo kasvoton.
affirme la figure sans visage.
Vaikka pelkäänkin niin tahdon
Même si je crains que je vais regarder
tähän kaikkeen selvyyden.
à l'ensemble de cette clarté.
Ei ole paluuta, siis mentävä
Point de non-retour, donc, d'aller
on suoraan läpi pimeyden.
directement à travers les ténèbres.

Täällä riisutaan pois kuoret,
Ici, décoller les coques,
täällä salat julkaistaan;
Secrets seront publiés ici;
täällä taivaisiin kohotetaan
est ici posée aux cieux
ja heti maahan polkaistaan.
et dès que la polkaistaan ​​sol.
Tulen takaisin kyllä joskus,
Je reviendrai, tantôt l'une,
sitä epäillä et saa,
vous ne pouvez pas le croire,
mutt' olen muuttunut hyvin paljon
mutt 'J'ai tellement changé
se sinun täytyy sulattaa.
il vous faut digérer.

Sano lapsille hyvää yötä
Dites aux enfants de bonnes nuits
ja halaa heitä hellästi.
et les embrasser doucement.
Koeta selittää, että tämä
Essayez d'expliquer que cette
on näkemiin eikä hyvästi.
un au revoir ou d'adieu.
Joka ilta teitä muistan,
Chaque soir, vous pouvez vous souvenir,
kun lamput täällä syttyvät.
lorsque les lumières s'allument ici.
Astun silloin keskellenne
Quand j'entre dans le keskellenne
ja etäisyydet häipyvät.
et les distances disparaissent.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P