Paroles de chanson et traduction Desmod - Zober Ma Domov

Zober ma naspäť tam, kde som býval
Ramène-moi où je logeais
Modrinám sa ako malý v kríkoch skrýval
Ecchymoses que se cacher dans les buissons petite
Teraz viem akú silu má čo chcem
Maintenant, je sais ce qu'est le pouvoir ce que je veux
Vidieť tých čo milujem...
En voyant ceux qui aiment ...

Vrátiť sa opäť tam, kde som sníval
Si nous revenons à l'endroit où je rêvais
O diaľkach do ktorých ma zmietol príval
La télécommande qui a déferlé dans les inondations
Teraz viem akú silu má čo chcem
Maintenant, je sais ce qu'est le pouvoir ce que je veux
Vidieť tých čo milujem...
En voyant ceux qui aiment ...

Nimi dám sa viesť späť domov
Je leur donne le retour à la maison plomb
Tebou dám sa viesť k nám domov
Vous serez conduit à notre maison

No keď chcem ísť, tak niečo mám
Mais quand je vais, j'ai quelque chose
Na cudzích miestach zaspávam
Les implantations à l'étranger s'endormir
Spomienka mi napovie
Se rappeler me dire
To čo aj tak dávno viem...
Quel long chemin je sais ...

Priznávam deň čo deň, stále myslím
J'avoue chaque jour, je n'ai toujours
Na náš dom a to z pľúc mi berie kyslík
Lors de notre maison, et il me sort de l'oxygène des poumons
Teraz viem akú silu má čo chcem
Maintenant, je sais ce qu'est le pouvoir ce que je veux
Vidieť tých čo milujem...
En voyant ceux qui aiment ...

Nimi dám sa viesť späť domov
Je leur donne le retour à la maison plomb
Tebou dám sa viesť k nám domov
Vous serez conduit à notre maison

No keď chcem ísť, tak niečo mám
Mais quand je vais, j'ai quelque chose
Na cudzích miestach zaspávam
Les implantations à l'étranger s'endormir
Spomienka mi napovie
Se rappeler me dire
To čo aj tak dávno viem...
Quel long chemin je sais ...


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P