Paroles de chanson et traduction Berri Txarrak - Ikasten

Gaur atzo baino gehiago dakit
Aujourd'hui je sais plus qu'hier
Baina bihar baino gutxiago
Mais moins que demain
Hala gertatu ohi da behintzat
Ça se passe ainsi habituellement au moins
Eskolaz kanpo
Hors de l'école

Jaiotzeko momentu beretik
Depuis le moment-même de la naissance
Hasten gara asimilatzen
Nous commençons à assimiler
Eta lekzio zailenak beti
Et toujours les plus difficiles leçons
Denborak irakasten dizkigu
Le temps nous les enseigne

Ikasten
Apprendre

Akatsetatik, herri bezala
À partir des erreurs, en tant que peuple
Barkamena eskatzen, ixilik egoten
Demander pardon, rester silencieux
Gehiago entzuten, aukeratzen
Écouter d'avantage, choisir
Denbora aprobetxatzen, kantak egiten
Tirer parti du temps, faire des chansons
Ikasten, ikasten
Apprendre, apprendre

Haurrengandik, liburuetatik
À partir des enfants, des livres
Agureengandik, beste kulturetatik ikasten
Des aînés, des autres cultures, apprendre

Iraganetik ...orainetik ...etorkizunetik
À partir du passé ... du présent ... du futur
Zugandik ...nigandik ...guregandik
De toi ... moi ... nous

Ikasten
Apprendre

Hau ez da behin ere gelditzen
Encore une fois, ça ne s'arrête pas
Hau ez da behin ere gelditzen
Encore une fois, ça ne s'arrête pas
Hau ez da behin ere gelditzen
Encore une fois, ça ne s'arrête pas
Hau ez da behin ere gelditzen
Encore une fois, ça ne s'arrête pas

Ikasten Ikasten,beti beti nire adimena zabaltzen
Apprendre, apprendre, toujours ouvrir mon esprit
Ikasten ikasten, momentu oro.
Apprendre, apprendre, à tout moment.

Ikasten Ikasten,beti beti nire adimena zabaltzen
Apprendre, apprendre, toujours ouvrir mon esprit
Ikasten ikasten, momentu oro.
Apprendre, apprendre, à tout moment.


Traduction par Axeria

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P