Paroles de chanson et traduction Rija RAMANANTOANINA - Fa Iza?

Fa iza - Rija Ramantoanina
Mais ce que - Rija Ramantoanina

Nosoloiny olon-kafa hono ianao
Vous remplacez d'autres disent
Sady koa nokasainy nafohy
Et aussi pensé avoir perdu
Notefeny fiainam-baovao, ilay fitiavany mba ho matohy
Forgé une nouvelle vie, l'amour pour continuer
Fa na dia tia aza Ianao, tsy nohenoiny
Mais même si vous êtes, vous ne l'avez pas écouté
Nafoiny mihitsy ary dia nosoloiny
Ils ont abandonné et remplacé

Fa mbola hita sy tsapa ny lasa
Cela peut encore être vu et ressenti dans le passé
Izay niarahana, tsy ho voafafa
Le syndicat ne sera pas supprimé
Ny manadino azy angamba no tsy vita,
Susceptible d'oublier,
Ny fo no ampangino tsy hitanisanisa
Le cœur est toujours pas hitanisanisa
Tia azy Ianao,tsy nohenoiny
Tu l'aimes, ne pas écouter
Nafoiny mitsy ary dia nosoloiny
Non perdu et est remplacé

Ref: Fa iza moa Ianao
Ref: Qui êtes-vous
No ndeha ahalala
Faites-nous savoir
Izay ho tiany
Je vais aimer
Ka hametr'izay safidim-pony
Et hametr'izay son agence
Tsy maintsy hitianao
Must Love
Fa na dia tia azy Ianao
Mais même si vous les aimez
'Lay hoe tia adala tamin'iny
'Lay, imbécile taminginy
Moa mety ho marina izany?
Il peut être vrai?
F'izao hamafiso ny fonao
Am renforcer votre coeur

Fa mbola hita sy tsapa ny lasa
Cela peut encore être vu et ressenti dans le passé
Izay niarahana tsy ho voafafa
Le syndicat ne sera pas supprimé
Malahelo ve moa Ianao tsy hitomany
Sentez-vous pas pleurer
Kanefa ny omaly efa lasana any
Mais hier, il est allé
Tia azy Ianao fa tsy nohenoiny
Vous les aimez parce qu'ils ont pas écouté
Nafoiny mitsy ary dia nosoloiny
Non perdu et est remplacé

Jereo ny maraina vaovao
Voir le nouveau matin
Mbola hisy mamaratra ho anjaranao
Atteindre un lot
Henoy ao am-ponao ny feon'ny fanantenana
Écoutez votre cœur à la voix de l'espoir
Mbola hisy masoandro
Il y aura encore du soleil
Hitondra hazavana
apporter la lumière
Mbola hisy fanilo hafa indray, hafa indray
Pourtant, une autre lampe, Autres

Ref:
ref:


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P