Paroles de chanson et traduction Apteka - Korowód

Kto pierwszy szedł przed siebie?
Qui sommes entrés en face de lui?
Kto pierwszy cel wyznaczył?
Qui était l'objectif fixé en premier?
Kto pierwszy w nas rozpoznał?
Qui fut le premier à nous reconnaître?
Kto wrogów? Kto przyjaciół?
Qui ennemis? Qui sont les amis?
Kto pierwszy władzę wszelką i włości swe miał za nic?
Qui était la première puissance, et tous ses biens avaient pour rien?
A kto nie umiał zasnąć nim nie wymyślił granic?
Et qui ne pouvait pas tomber endormi frontières n'a pas l'inventer?

Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię?
Qui a d'abord eu une nuit blanche une grande armée?
Kto został bohaterem? Kto żył i umarł marnie?
Qui est un héros? Qui vécut et mourut misérablement?
Kto pierwszy został panem? Kto pierwszy został sługą ?
Qui fut le premier maître? Qui a été le premier esclave?
Kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo ?
Qui a dû se lever tôt, et il ne pouvait pas dormir pendant une longue période?

Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie
Le regard sur la danse, en regardant les uns les autres
Zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie
Regardant le soleil, en regardant le ciel
Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi
Toujours pas d'eux-mêmes, les uns les autres niewiadomi
Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu
Nous allons continuer à demander, demander à la sauvette

Kto pierwszy szedł przed siebie?
Qui sommes entrés en face de lui?
Kto pierwszy cel wyznaczył?
Qui était l'objectif fixé en premier?
Kto pierwszy w nas rozpoznał?
Qui fut le premier à nous reconnaître?
Kto wrogów? Kto przyjaciół?
Qui ennemis? Qui sont les amis?
Kto pierwszy władzę wszelką i włości swe miał za nic?
Qui était la première puissance, et tous ses biens avaient pour rien?
A kto nie umiał zasnąć nim nie wymyślił granic?
Et qui ne pouvait pas tomber endormi frontières n'a pas l'inventer?

Kto pierwszy był fakirem?
Fakir qui était le premier?
Kto pierwszy astrologiem?
Qui était le premier astrologue?
Kto pierwszy został królem?
Qui fut le premier roi?
A kto chciał zostać bogiem?
Et qui voulait être un dieu?
Kto z gwiazdozbioru Wega patrząc za ziemię zgadnie
Qui de la Vega constellation suppose la recherche de terrains
Kto pierwszy był człowiekiem?
Qui était le premier homme?
Kto bedzie nim ostatni?
Qui va t-il durer?

Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie
Le regard sur la danse, en regardant les uns les autres
Zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie
Regardant le soleil, en regardant le ciel
Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi
Toujours pas d'eux-mêmes, les uns les autres niewiadomi
Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu
Nous allons continuer à demander, demander à la sauvette


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P