Paroles de chanson et traduction TV-2 - Ræven Og Rønnebærrene

Nutidens unge er
Les jeunes d'aujourd'hui sont
som sure rønnebær
comme sorbes acides
sagde ræven, han kunne ikke nå dem
dit le renard, il ne pouvait pas les atteindre

Nu fyrene især
Maintenant les gars en particulier
blir virkelig noget værd
devient vraiment quelque chose d'intéressant
stræbsomme, stærke ser de ud
industrieux, ils ont l'air fort

Og så hygger de sig med dans og musik
Et puis s'amuser avec la danse et la musique
fester fodbold og matematik
Football célébrations et des mathématiques
så snakker de om økonomi
comme ils parlent de l'économie
og tegner den fremtid vi lever i
et représente l'avenir nous vivons dans

Og pigerne de ved
Et les filles qu'ils connaissent
alt om husgerning og kærlighed
tout ce qui concerne les travaux ménagers et l'amour
de er meget smukke når de smiler
ils sont très beaux quand ils sourient

Sammen vil de frem
Ensemble, ils ont
karriere, hund og hjem
carrière, le chien et la maison
alle hver for sig og lige glade
tout seul et tout simplement heureux

Og så hygger de sig med dans og musik
Et puis s'amuser avec la danse et la musique
fester og fodbold og matematik
parties et de football et les mathématiques
så snakker de om økonomi
comme ils parlent de l'économie
og tegner den fremtid vi lever i
et représente l'avenir nous vivons dans

Nutidens unge er
Les jeunes d'aujourd'hui sont
som sure rønnebær
comme sorbes acides
sagde ræven, han kunne ikke nå dem
dit le renard, il ne pouvait pas les atteindre

Nutidens voksne er
Les adultes d'aujourd'hui sont
ræverøde rønnebær
renard roux rowan
sagde de unge og lod træet fælde
dit le jeune et laissez-le l'abattage des arbres

Og så hygged de sig med dans og musik
Et ainsi se hygged avec la danse et la musique
fester og fodbold og matematik
parties et de football et les mathématiques
så snakked de om økonomi
comme défendu sur l'économie
tegned den fremtid vi lever i...
tegned l'avenir dans lequel nous vivons ..


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P