Paroles de chanson et traduction Def Con Dos - Ultramemia (Euskera)

Ez duzu ona gehiegi galdetzea,
Vous n'avez pas à demander un bon de trop,
iritar prefectu, ezkon bizitz asper.
iritar préfecture, asper la vie conjugale.
Eta lan kaxkarretatik aldentzea
Et les pauvres loin
eta gogoan enkargatu izateko amets urruna.
et rappelez-vous ce rêve lointain de mise en service.
Ez zaizu komeni buelta gehiegi ematea
Vous ne voulez pas aller trop
pensatzean arazo bihurtzen diren gauzei.
pensatzean choses qui deviennent un problème.

Utzi munduari bidea jarraitzen
Que le monde suivre le chemin
eta kure kaxa, ixilik ekin.
et la boîte de Kure, sans rien.
Ez aldatu bestearen bizitza
Ne pas changer la vie des autres
ez da bide egokiena.
Ce n'est pas la meilleure façon.
"Hobe da bidegabekeria desordena baino"
"Il vaut mieux que le désordre injustice"
zion aitonak uniformearekin.
grand-père uniforme.

Zure auzokoak urduritzen dituzu,
Vos voisins seront perturbées,
seinalatzen zaituzte zure lagunek.
vous pointez avec vos amis.
Horrela zen zu jaio aurretik,
C'était avant que tu sois né,
ixilik eta bete esandakoa:
compléter le silence et dit:

Ultramemian zaudelako,
Ultramemian parce que,
Ultramemian biziko zarelako,
Ultramemian vous vivez,
Ultramemian jaio zarelako,
Ultramemian sont nés,
eta nazkatuta hilko
Fatigué et meurent
zara beren bandera muxukatzen.
Tu embrasses leurs drapeaux.

Ez da komeni buruzagiak ez fidatzea,
Il n'est pas recommandé que vous n'avez pas confiance dans les dirigeants,
zure patuaren lemazain sakratua baita.
lemazain votre destin est sacré.
Berak zure ordez pensatzen du:
Il a pensatzen pour vous:
buru bakarra aski da guztientzako.
Il suffit d'une seule tête.

Liderraren irudia zalantzan jartzen duzu
Vous vous interrogez sur l'image du leader
gainera inork saindugabe bizi nahi duzu.
Voulez-vous vivre dans l'un des saindugabe.
Horrela zen zu jaio aurretik,
C'était avant que tu sois né,
ixilik eta bete esandakoa:
compléter le silence et dit:

Ultramemian zaudelako,
Ultramemian parce que,
Ultramemian biziko zarelako,
Ultramemian vous vivez,
Ultramemian jaio zarelako,
Ultramemian sont nés,
eta nazkatuta hilko
Fatigué et meurent
zara beren bandera muxukatzen.
Tu embrasses leurs drapeaux.

Segi seiluekin postetxean,
Plus de timbres à la poste,
profeta i aten ez saiatu.
J'essaie de ne pas Aton prophète.
Kendu burutik guzti horiek.
Enlevez ces tête.
Belauniko bizitzea ez da deserosoa.
Il n'est pas gênant de vivre à genoux.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P