Paroles de chanson Marie Misamu - Le Dieu Qui Connaît Tout

Couplet 1 (x2):
Seigneur, Seigneur,

Toi qui connais mon âme pour toi mon Dieu oh,

Toi qui connais la sincérité de mon coeur,

Toi qui connais la valeur, que j'accorde à ta parole..
Yeah.

Couplet 2 :
Papa na ngai eh, yo nde oyebi motema na ngai mpona yo,
Yo nde oyebi ba mpasi na mona mpona yo,
Yo nde oyebi ko tshola ba tshola ngai mpona yo,
Yesu yeah.
Papa na ngai eh, yo nde oyebi ba mpasi na mona mpona yo,
Yo nde oyebi tshola ba tshola ngai mpona yo,
Yo nde oyebi ko finga ba finga ngai mpona yo,
Yesu yeah.

Couplet 3 :
Oui j'accorde Seigneur, au fond de la mer
Toi, tu es oh, au-delà de la voie, Papa tu vois ça
Me mets au fond de la Lune

Couplet 4 :
Nga na kende ko wapi eh?
Nga na kima ko wapi eh? Kuna na se na mayi, yesu yo ozali oh

Kolekama mpata papa ndaku na yo
Molimo na yo na motema na kima ko wapi (x2)
Yesu yeah.

Couplet 5 :
Niongo ya yo monene, ko pesa bomoyi na yo yesu mpo na ngai
Nzambe
Nako koka te kofuta niongo na yo
Yango eko tinda ngai ko linga biloba na yo eh
Yango eko tinda ngai ko mona mpasi mpona nzela na yo eh
Yesu yeah.

Niongo ya yo monene, ko pesa bomoyi na yo yesu mpo na ngai
Nzambe
Nako koka te kofuta niongo na yo (x2)
Yango eko tinda ngai ko linga biloba na yo eh
Yango eko tinda ngai ko mona mpasi mpona mpasi na yo eh
Yesu yeah.

Couplet 6 :
Kumama libanga na nga ya ntalo (Yahweh kumama) papa na nga
(Yahweh kumama)
libre (Yahweh kumama) mobali kitoko (Yahweh kumama)
A tamboli ngai yahweh (Yahweh kumama) eh yahweh
Libanga ya ntalo (Yahweh kumama)
Mobali kitoko (Yahweh kumama)

Couplet 7:
Motemamwa ngai motondi na mawah (x2)
Motema o'ya ngai motema eh
Motemamwa ngai motondi na mawah (x2)
Motema o'ya ngai motema eh

Mawa na ngai ya bilaka te oh, mawa na ngai ya bozui dette te

Mawa na ngai ya liloba yahweh
Oyo elobi Nzambe na ngai nako mona te oh ya bomoyi na ngai
Ah papa motema

Motemamwa ngai motondi na mawah (x2)
Motema o'ya ngai motema eh

Couplet 8 :
L'amour de Dieu projeté vers mon être, a produit
l'expiration pour mes maladies pour mes pêchés oh, oh mon
dieu mon roi
L'amour de Dieu projeté vers mon être, a produit
l'expiration pour mes maladies pour mes pêchés oh, oh mon
dieu mon roi
Oh papa donne moi l'amour, l'amour qui reste dans mon coeur

Ne me mets pas dans les choses du monde eh Seigneur je t'en
supplie
Oh papa donne moi l'amour, l'amour qui reste dans mon coeur

Ne me mets pas dans les choses du monde eh Seigneur je t'en
supplie

Couplet 9 :
Kumama libanga ya ntalo eh (Yahweh kumama) papa na lola eh
(Yahweh kumama)
Mosungi eko kamwa se oh (Yahweh kumama eh Yahweh Kumama)
Bango bako logota yo olabki eh (Yahweh kumama) eli yeh
(Yahweh kumama)
Obakusaki lisusu mpona vie na ngai (Yahweh kumama)

Tout est accompli.Email:

P