Paroles de chanson et traduction Karen Matheson - Chi Mi Bhuam

Chi mi bhuam, fada bhuam
Chi mi bhuam, bhuam à long
Chi mi bhuam ri muir-làn
Chi Lan km de la mer bhuam king-
Chi mi Muile nam beann fuar
Chi km Mull nam matière froide
Fada bhuam thar an t-sàil
Bhuam bien au-delà du Voile
Fada bhuam thar an t-sàil.
Bhuam bien au-delà de la pointe.

Chi mi mullach nam beann mór
Chi mi nam grand sommet quelle que soit
Anns an òg-mhadainn aigh
Jeunesse Anns mhadainn soumission
An t-aon as airde dhiubh nan còrr
Le seul impair supérieur nan dhiubh
‘S badan ceò air a bàrr
L 'badan PDG de la page
Fada bhuam thar an t-sàil.
Bhuam bien au-delà de la pointe.

Chì mi ghucag air an fhraoch
Chi mi ghucag bruyère
Chì mi’n caorann fo bhlàth
Chi mi'n sous caorann floraison
Chì mi uisge glan nam beann
Chi mi eau propre nam quelle que soit
Tigh’nn ‘na dheann leis gach màm
Tigh'nn "l'dheann chaque maman
Fada bhuam thar an t-sàil.
Bhuam bien au-delà de la pointe.

Tir a’ bharraich, tìr nan stuadh
Pays bharraich, nan stuadh
‘S tric a luaidh ort na bàird;
L 'tric vous conduire Baird;
‘S nuair a thug mi riut mo chùl
D 'où a mi riut mon dos
Rinn mi dùsgadh gu dàn
Rinn km dùsgadh gu dan
‘S bidh mi luaidh ort gu bràth.
"Viande mois vous amener gu selon S.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P