Paroles de chanson et traduction Ambassadors - Ulipon Sa Gugmang Giatay

Kung ikaw masa yud
Si vous masse youd
Paminawon mo
Vous Paminawon
Kay kung pananglit
Kay si pananglit
Lang iran mo
Merci à l'Iran
Mga panun-paw pasalig ko
Ceux-ci s'engagent je panun-patte
Kung ugaling kalit kang mubiya
Si vous avez soudainement sentir mubiya
Di ko kapugngan akong mga luha
Je ne kapugngan mes larmes
Kay ikaw akong himaya
Tu es ma gloire
Handumon ko matag karun ug unya
Je Handumon chaque Karun puis
Ikaw ang langit ug yuta ako pinangga... ahhh
Vous le ciel et la terre, je pinangga ... ahhh

Ulaaaaaann... aahhhh
Ulaaaaaann ... Aahhhh

Unya mihabol (?) ang ka ngitngit
Puis mihabol (?) La colère vous
Na gid uyugan sa ulan
Que la pluie gid uyugan
Ug sa kalit lang nahanaw
Et soudain, tout a disparu
Ang bidlisiw sa adlaw
Le jour de la bidlisiw

[CHORUS]
[Refrain]
Oh ka hayag sa imong panagway
Oh vous ouvrez ton visage
Nga naulipon sa gugmang giatay
C'est naulipon to Forever

Inday paminawa kabos kong gugma
Prêtez l'oreille à la charité gagne Kabos
Nga ka nimo akong igasa
Vous ferai-je te igasa
Dili ko man ma hatag ang tanang bahandi
Je ne vais pas toujours être en mesure de prime tous les trésors
'ning kalibutan apan inday unya intawon
"Ning monde, mais alors merci Inday

Hinaot na naulipon sa gugmang giatay
Hinaot à naulipon to Forever
Ohhhh ....
Ohhhh ....


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P