Paroles de chanson et traduction SHIVA STUTHI - Vishwanathashtakam

Gangaa Taranga Ramaneeya Jataa Kalaapam Gauree Nirantara Vibhooshita Vaamabhaagam Naaraayana Priyamananga Madaapahaaram Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Gangaa Taranga Ramaneeya Jataa Kalaapam Gauree Nirantara Vibhooshita Vaamabhaagam Narayana Priyamananga Madaapahaaram Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Vaachaama Gochara Maneka Guna Swaroopam Vaageesha Vishnu Surasevita Paada Peetham Vaamena Vigraha Varena Kalatra Vantam
Maneka Gochara Vaachaama Guna Swaroopam Vaageesha Vishnu Surasevita Paada Peetham Vaamena vigraha Varena Kalatra Vantam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Bhootaadhipam Bhujaga Bhooshana Bhooshitaangam Vyaaghra Jinaam Baradharam Jatilam Trinetram Paashaan Kushaabhaya Varaprada Shoolapaanim
Bhootaadhipam Bhujaga Bhooshana Bhooshitaangam Vyaaghra Jinaam Baradharam Jatilam Trinetram Paashaan Kushaabhaya Varaprada Shoolapaanim
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Seetaam Sushobhita Kireeta Viraaja Maanam Phaalekshanaa Nala Vishoshita Panchabaanam Naagaadhipaa Rachita Bhaasura Karna Pooram
Seetaam Sushobhita Kireeta Viraaja Maanam Phaalekshanaa Nala Vishoshita Panchabaanam Naagaadhipaa RACHITA Bhaasura Karna Pooram
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Panchaananam Durita Matta Matanga Jaanaam Naagaantakam Danuja Pungava Pannagaanaam Daavaanalam Marana Shoka Jaraata Veenaam
Panchaananam Durita Matta regard Jaanaam Naagaantakam Danuja Pungava Pannagaanaam Daavaanalam Marana Shoka Jaraata Veenaam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Tejomayam Saguna Nirgunam Adviteeyam Aananda Kandam-aparaajitam Aprameyam Naagaatmakam Sakala Nishkalam-aatmaroopam
Saguna Tejomayam Nirgunam Adviteeyam Aananda Kandam-aparaajitam Aprameyam Naagaatmakam Sakala Nishkalam-aatmaroopam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Aashaam Vihaaya Parihrutya Parasya Nindaam Paaperatim Cha Sunivaarya Manah Samaadhau Aadaaya Hrudkamala Madhyagatam Paresham
Aashaam Vihaaya Parihrutya Parasya Nindaam Paaperatim Cha Sunivaarya Manah Samaadhau Aadaaya Hrudkamala Madhyagatam Paresham
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Raagaadi Dosha Rahitam Svajanaanu Raagam Vairaagya Shaanti Nilayam Girijaa Sahaayam Maadhurya Dhairya Subhagam Garalaa Bhiraamam
Dosha Raagaadi Rahitam Svajanaanu Vairagya Shaanti Nilayam Raagam Girijaa Sahaayam Maadhurya Dhairya Subhagam Garalaa Bhiraamam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

(below portion is not in video)
(Ci-dessous la partie n'est pas en vidéo)
Vaaraanasee Purapateh Stavanam Shivasya Vyaakhyaatam Ashtakamidam Pathate Manushya Vidyaam Shriyam Vipula Soukhyam-ananta Keertim Sampraapya Dehavilaye Labhate Cha Moksham. Vishvanaathaashtakam Idam Punyam Yah Pathet Shiva Sannidhau Shiva Lokam Avaapnoti Shivena Saha Modate.
Vaaraanasee Purapateh Stavanam Shivasya Vyaakhyaatam Ashtakamidam Pathate Manushya Vidyaam Shriyam Vipula Soukhyam-Ananta Keertim Sampraapya Dehavilaye Labhate Cha Moksham. Vishvanaathaashtakam Idam punyam Yah Pathet Sannidhau Shiva Shiva lokam Avaapnoti Shivena Saha Modate.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P