Paroles de chanson et traduction Luar Na Lubre - A Flor Da Lauga

Madrugada de San Xoán
Aurore Saint-Jean
Madrugada máis garrida
Aurore plus gracieux
Que baila o sol cando nace
Danser dans le soleil quand il s'agit
E ricando morre o día
Et ricando est mort le jour

Onde vai nosa señora?
Où va notre dame?
Onde vai Santa María?
Où va Santa Maria?
Vai cara a banda do mar,
Passer du côté de la mer,
Vai cara a banda da ría.
Allez du côté de l'estuaire.

Que dis da virxe, que dis?
Vous dites vierges, dites-vous?
Que di Santa María?
Di Santa Maria?
Cal será a meniña, cal
Quelle sera la jeune fille, qui
Que colla a frol d'augoa fría?
Pour prendre la fleur d'augoa froid?

Non será dama nin deuda,
Il y aura des dames ou deuda
Que será a princesa Aldina,
Qu'est-ce que la princesse Aldina
A princesa namorada,
L'amour princesse,
Filla do rei de Galicia.
Fille du roi de Portugal.

Non hai outra coma ela,
Il n'y a pas d'autres comme elle,
Tan feitiña e tan bonita,
Donc feitiña et belle
C'aqueles seus ollos craros
C'aqueles craros yeux
Do color d'augoa da ría.
La couleur d'augoa l'estuaire.

Soio ti, Aldina, serás
Soio vous Aldina, sera
Quen leve a frol d'augoa fría
Qui prend la fleur d'augoa froid
Soio ti, Aldina serás
Soio vous Aldina sera
Quen leve a frol d'augoa fría
Qui prend la fleur d'augoa froid

Érguete do leito, nena
Levez-vous du lit, fille
Vai cara a banda do mar
Aller au son de la mer
Que anque ti veñas soíña
Que même quand vous venez Soin
Acompañada has de tornar
Accompagné vous avez à faire

Érguete do leito, nena
Levez-vous du lit, fille
Vai cara a banda da ría
Allez du côté de l'estuaire
Que anque ti soíña veñas
C'est bien que vous venez Soin
Tornarás en compañía
Devenir dans l'entreprise

Na torre do real palacio
La tour du palais royal
Anque inda está lonxe o día
Bien qu'il soit encore loin du jour
Móvense o liños dun leito
Déplacez le linge de lit
Algunha xente se erguía
Certaines personnes ont soulevé

É a princesa! Deu-la garde!
C'est la princesse! A donné le magasin!
Era moi garrida Aldina,
Il était très gracieux Aldina
Que vai o día de San Xoán,
Quel sera le jour de la Saint-Jean,
Cata-la frol d'augoa fría.
Dégustation sa fleur d augoa froid.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P