Paroles de chanson et traduction Agricantus - Dune

(Agricantus)
(Agricantus)

Suli e ventu
Suli et des entreprises
ti trasinu nfunnu o cori
vous trasinu nfunnu ou chorales
ogni tantu t'assetti e talìi.
chaque t'assetti Tantu et talìi.

L'occhi si siccanu
Le siccanu yeux
un si viri bbonu
a est viri bbonu
I peri s'abbrucianu e unn'affunnanu
Le s'abbrucianu péri et unn'affunnanu
un si viri bbonu.
a est viri bbonu.

Rarici funnuti
Rarici funnuti
tempi antichi
Antiquité
tanti aibbuli nto deseittu.
nombre aibbuli nto deseittu.

L'occhi si siccanu
Le siccanu yeux
un si viri bbonu
a est viri bbonu
I peri s'abbrucianu e unn'affunnanu
Le s'abbrucianu péri et unn'affunnanu
un si viri bbonu.
a est viri bbonu.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P