Paroles de chanson et traduction Zulfu Livaneli - Zor Yıllar

Acýlardan bir türkü düþünce yüreðime
Aspects de la pensée, de volonté d'une chanson yüreðime
Yetmiyor sevda sözleri yaralanmýþ ömrüme
Yaralanmýþ n'est pas assez d'amour dans mes paroles de la vie
Sýðýnaklar aramak kederli þarkýlarda
Sýðýnaklar Þarkýlarda regard triste
Biraz daha yitip gitmek yýpranan dostluklarda
Dostluklarda perdu un peu plus fatigué pour aller à

Yaralayan sözler sözler gibi
Blesse comme les lyrics
Silinmeyen izler izler gibi
Des traces indélébiles comme suit
Birbirini gözler gözler gibi
L'autre, tels que les yeux des yeux
Zor, zor yýllar
Difficiles, des années difficiles

Uykusuz gecelerde sarýveren kaygýlar
Sarýveren préoccupations des nuits blanches
Kuþkuyla gözlediðin o ölüm dolu sokaklar
Gözlediðin réalisé à mort dans les rues sont remplies de
Eksildi ömrümüzden umut dolu o yýllar
Un remarquer que notre vie est pleine de l'anniversaire de l'espoir
Siz miydiniz bizler miydik yorgun düþen kuþaklar
Voulez-vous N'avons-nous pas fatigués düþen kuþaklar

Yaralayan sözler sözler gibi
Blesse comme les lyrics
Silinmeyen izler izler gibi
Des traces indélébiles comme suit
Birbirini gözler gözler gibi
L'autre, tels que les yeux des yeux
Zor, zor yýllar
Difficiles, des années difficiles


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P