Paroles de chanson et traduction Gatibu - Bizitzen Badakit

Erabaki bet hartu dot
Je décidai de prendre un pari
Ezin dot holan geldittu
Ainsi, je ne peux pas geldittu
Zu ezoaz aurrerantz ta
Vous ezoaz avant ta
Ni ezin naz konformatu
Je ne suis pas satisfait
Ez ez ez ez ez
Non non Non Non Non
Katu baltz baltzaren begxek
Baltzaren rouge begxek de chat
Arratsaldeko zeruen
Le ciel du soir
Amateu ein de gure momentue
Ein amateur de notre momentue
Ta heldu jaku ordue
Santiago est venu et ordue
Bakoitzak bere kantue
Chaque kantue
Ze diferentiek garen zu eta ni
Quels sont vous et moi diferentiek
Guk eztekogu zerikusirik
Nous avons eztekogu
Bizimodue topetan badakitt
Bizimodue arrête badakitt
Adi adi adi
Ecouté attentivement
Ta eztekot zure beharrik
Et que vous ayez eztekot
Bizitzen badakit
Je vis à
Zu barik, bakarrik
Sans vous, seulement
Bizitzen badakit
Je vis à
Ta ondo dakizu
Je sais bien
Zenbat urte pasatu diren
Quel âge ont disparu
Zenbat agur zenbat zenbat!
Combien plus revoir!
Zenbat indder alper alperrik
Comment avez indder Alper
Zenbat!
Combien!
Zenbat
Combien
Ez dago irabazlerik
Pas de gagnants
Istori triste bat bakarrik
Seule une triste histoire
Aleginddu egin gara bai baia...
Nous faisons Aleginddu et les baies ...
Keba keba!
Keban Keban!
Hemen eztago bueltarik
Ici, ni extrémités
Ze diferentiek garen
Ce que nous diferentiek
Dude barik zu eta ni
Mec, mais vous et moi
Guk eztekogu zerikusirik
Nous avons eztekogu
Bidegurutze baten nago orain
Je suis maintenant à la croisée des chemins
Adi adi adi
Ecouté attentivement
Eta eztekot duderik
Et eztekot duderik
Bizitzen badakit!
Je vis!
Zu barik, bakarrik
Sans vous, seulement
Bizitzen badakit
Je vis à
Ta ondo dakizu
Je sais bien
Bizi berri bet eingot
New eingot vie de pari
Zu barik, bakarrik
Sans vous, seulement
Bizitzen badakit
Je vis à
Ta ondo dakizu
Je sais bien
Ta ondo dakizu
Je sais bien
Zenbat urte pasatu diren
Quel âge ont disparu
Zenbat agur zenbat zenbat!
Combien plus revoir!
Zenbat indder alper alperrik
Comment avez indder Alper
Zenbat!
Combien!
Zenbat
Combien


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P