Paroles de chanson et traduction Gatibu - Lorak Eskeintzen

Gu bixok, jolasten ezagutu giñen
Nous Bixo, sachant que nous jouions
gu bixok, jolasten lagun egin giñen.
bixo nous, nous avons à jouer.
Eta parkien alkarren alboan jarritte.
Et Parkin jarritte côté de l'autre.
Denbora, ez zan esistitzen guretzat.
Le temps, n'a pas existé pour nous.
Urtiek eurrera egin eben eta
Et ils ont prodigué urtiko
alkarren ondoan jarraitzen genduan
nous étions en mesure de rester près de l'autre
eta kalien alkarren eskutik joan giñen
Nous sommes allés de l'autre et Kali
baiña egun baten, iñori ezer esan barik
Mais un jour, sans rien dire à personne
infernue ezagutu zendun
Savoir matrices infernue
bizixek ihes egin eutsunn
bizixek fui eutsunn
urrundu egin ziñen eta orain
Cinéma et loin
zutunik nago
Je suis debout
zuri lorak eskeintzen
fleurs blanches offrent
amaitu jatzu bizixe
on laisse bizixe
sentitzen nago
Je suis désolé
zuri lorak eskeintzen
fleurs blanches offrent
amaitu jatzu bizixe.
bizixe autorisé à terminer.
Denborak eurrera egingo dau baiña
Mais dans le même temps, il sera prodigué
zu nire bizixen faltau egingo zara
Vous serez mon bizixen faltau
ta nire bizixe, ez da izango bardiñe.
et mon bizixe ne BARDINE.
Pena bat eroan beharko dot bixotzien
Il est dommage que je l'ai apporté bixotzien
eta lau galdera
et quatre questions
zergatik orain?
Pourquoi maintenant?
zergatik infernua ezaugutu?
ezaugutu pourquoi l'enfer?
zergatik lagun guztixek ahaztu?
guztixek pourquoi vous avez oublié?
zeure burueri... zer egin dautsozu?
burue dautsozu vous-même ... quoi?
Ta hemen nago
Et je suis ici
zuri lorak eskeintzen
fleurs blanches offrent
zer egin dautsazu bizixeri
dautsazu ce bizixeri
sentitzen nago
Je suis désolé
zuri lorak eskeintzen
fleurs blanches offrent
apurtu jatela bizixe.
bizixe jatela briser.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P