Paroles de chanson et traduction Akurat - O Dziewi&

Nie boję się obietnic
Je n'ai pas peur des promesses
Nie lękam się zazdrości
Je n'ai pas peur de la jalousie
Nie dbam o nagrody
Je ne se soucie pas de prix
Kpię z przyzwoitości
Mock de la décence

Lecz chociaż tak beztrosko
Mais même si négligemment
Płyną moje dni
Mes jours s'écoulent
Przez jedną małą sprawę
Pour une petite question
Często ocieram łzy
Souvent, essuyer les larmes

Problem cały w tym
Le problème dans l'ensemble
Nie mogę sobą być
Je ne peux pas être eux-mêmes
Bo dziewięć różnych snów
Parce que neuf des rêves différents
Co noc przychodzi śnić
Chaque soir, le rêve

Dziewięć naraz myśli
Neuf fois pensé
Dziewięć marzeń mam
Neuf rêves que j'ai
Dziewięć pocałunków
Neuf baisers
Od dziewięciu pięknych dam
Pendant neuf belles dames

Lecz jedno tylko ciało
Mais un seul corps
Na dziewięć rwących serc
Pendant neuf coeurs se précipiter
Stanowczo to za mało
Il assez fortement
Wiec mogę chcieć
Donc, je veux

Mieć jeszcze jedno ciało
Demandez à un autre corps
Na dziewięć rwących serc
Pendant neuf coeurs se précipiter
To ciągle jest za mało
Ce n'est pas encore assez
Wiec mogę więcej chcieć
Donc, je veux plus


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P