Paroles de chanson et traduction Siakol - Sa Pag-ikot Ng Mundo

Iangat mo na ang telepono
Vous décrochez le téléphone
At darating ako
Et puis je
Kahit na sumasakit itong ulo
Même si ça fait mal de tête
Iangat mo na rin ang iyong mukha
Comme vous soulevez votre visage
Wag kang mabahala
Ne vous inquiétez pas
Hindi ko tatawanan ang iyong pagluha
Je ne vous moquez pas tes larmes

Hindi ba't sabi ko sayong tigilan mo na yan
N'ai-je pas dire arrêter de dire WAY
Ang pag-iisip mo sa walang katuturan
La pensée vous inutile
Hindi maalis ng alak at ng pag-iyak
Pas d'éliminer l'alcool et les pleurs
Bigyan mo ng daan ang bago mong tinatahak
Donnez-vous bien avant que vous poursuivez

Sari-saring pangyayari pa ang iyong makikita
Divers événements sur votre site
Sari-saring bagay-bagay pa na mas mahalaga
Divers choses encore plus importantes
Ngayon, sabihin mo kung hindi ka pa kuntento
Maintenant, si vous dites que vous n'êtes pas satisfait
Marami pa'ng magaganap dito sa pag-ikot ng mundo
Beaucoup le lieu pa'ng dans le tour du monde

Iabot mo na sa 'kin ang baso
Vous passez les verres "KIN
At tatagayin ko
Et je tatagayin
Kahit na sumasakit itong ulo
Même si ça fait mal de tête
Iabot mo na rin ang gitara
Vous avez également remis guitare
At tayo'y kakanta
Et nous chantons
Ng Tito, Vic, & Joey para masaya
De Tito, Vic, Joey et pour le plaisir

Hindi ba't sabi ko sayong tigilan mo na yan
N'ai-je pas dire arrêter de dire WAY
Ang pag-iisip mo sa walang katuturan
La pensée vous inutile
Hindi maalis ng alak at ng pag-iyak
Pas d'éliminer l'alcool et les pleurs
Bigyan mo ng daan ang bago mong tinatahak
Donnez-vous bien avant que vous poursuivez

Sari-saring pangyayari pa ang iyong makikita
Divers événements sur votre site
Sari-saring bagay-bagay pa na masmahalaga
Divers choses encore masmahalaga
Ngayo'y sabihin mo kung hindi ka pa kuntento
Maintenant, dites si vous n'êtes pas satisfait
Marami pang magaganap dito sa pagikot ng mundo
Plus le cycle se produire dans ce monde

Hindi ba't sabi ko sayong pigilan mo na yan
N'ai-je pas dire WAY résister à savoir
Ang pag-iisip mo sa walang katuturan
La pensée vous inutile
Hindi maalis ng alak at ng pag-iyak
Pas d'éliminer l'alcool et les pleurs
Bigyan mo ng daan ang bago mong tinatahak
Donnez-vous bien avant que vous poursuivez

Sari-saring pangyayari pa ang iyong makikita
Divers événements sur votre site
Sari-saring bagay-bagay pa na masmahalaga
Divers choses encore masmahalaga
Ngayo'y sabihin mo kung hindi ka pa kuntento
Maintenant, dites si vous n'êtes pas satisfait
Marami pang magaganap dito sa pagikot ng mundo
Plus le cycle se produire dans ce monde
Sa pagikot ng mundo sa pagikot ng mundo
Dans le cycle de l'univers de cycle de l'univers


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P