Paroles de chanson et traduction Jacek Kaczmarski - Ci Wszyscy Ludzie

Ci wszyscy ludzie, którzy poszli precz
Tous ces gens qui sont partis
Z naszego życia,
Dans notre vie,
Z naszego życia,
Dans notre vie,
To także nasza rzecz, nie tylko ich to rzecz,
Il est également notre truc, et pas seulement la bonne chose,
To stawka winy nie do przebicia.
Ce taux de culpabilité ne peut pas être battu.

Ci wszyscy ludzie, których kazał minąć
Tous ces gens qui ont dû passer
Nasz pośpiech nagły,
Notre hâte soudaine,
Nasz pośpiech nagły
Notre ruée soudaine
Nieodwracalnie z pamięci naszej giną
Définitivement de la mémoire de notre mort
I całych światów kształt odchodzi w diabły.
Et la forme entière mondes va en enfer.

Ci wszyscy ludzie, których nie ma już
Tous ces gens ne sont plus
(Nas dla nich nie ma też,
(Nous les a également
Nas dla nich nie ma)
Pour eux, nous n'avons pas)
Wiedzą, że nawet nie wiemy gdzie ich grób,
Ils savent qu'ils ne savent même pas où leur tombe,
Że oni dla nas to tylko rozmów temat.
Pour nous, ils ont juste parler.

Ci wszyscy ludzie, którzy wokół nas
Tous ces gens qui sont autour de nous
Zawsze - nie tacy,
Toujours - pas ceux
Zawsze - nie tacy,
Toujours - pas ceux
Niegodni rozmów i niegodni łask -
Dignes et indignes des faveurs discussions -
Są, żyją, błądzą, więc nie mają racji.
Ils vivent, se tromper, de sorte que vous n'avez pas le droit.

Ci wszyscy ludzie, czyli wszyscy - my
Tous ces gens, c'est tout - nous
My pominięci,
Nous avons ignoré;
My pochowani,
Nous avons enterré,
Żyjemy, jak pozwalaliśmy żyć
Nous vivons, comme pozwalaliśmy en direct
Niepamiętanym,
Niepamiętanym,
Niewysłuchanym.
Niewysłuchanym.


Traduction par Anonyme

Ajouter / modifier la traduction
Email:

P